xxxxx

 

III Concurs Internacional de Piano Vila de Capdepera

 

1º NIVELL__________________________________

1º PREMI: exaequo Patricia Romero Barber, MªEugenia Garrote Solé, Miriam Morey.

2º PREMI: exaequo Bernat Balaguer, Paula Canet, Laura Serra.

3º PREMI: exaequo Antonio Amorós, Julia-Milena Augsburger, Marta Flaquer, Miquel Martí, Aina Beth Sancho Sirer.

PREMI COMPOSITOR DE LES ILLES BALEARS: Patricia Romero Barber.

BEQUES: Pere Albert Danús, Sandra del Río Bonnín, Marta Flaquer Maench, Aina Fuster Cuart, Lluís Galián i Magaz, Sergi Liesegang Maria, Miquel Martí Orpí, Marta Melis, Miquel Angel Mercant, Aina Beth Sancho, Miquel Angel Serra, Pau Servera Llaneras.  

 

2º NIVELL_______________________________________

1º PREMI: Joan Lluís Travé Pla.

2º PREMI: exaequo Albert Antoni Seguí Marroig, Alexandra Alexieva.

3º PREMI: exaequo Julia Ferrer Ortas, Aleix Marban Tramón, David Pons Borrás, Margalida Moll Salord, Maria Martí Orpí, Joan Ramis Estelrich, Maricel Pons Benejam.

PREMI COMPOSITOR DE LES ILLES BALEARS: Alexandra Alexieva.

BEQUES: MªEsperança Albertí Llull, Marc Ferragut Massanet, Eduard Flaquer Maench, Elisabeth Gili Massanet, Begoña López Martínez, Maria Martí Orpí, Antonia Mª Sancho Sirer, MªAntonia Servera Llaneras.  

 

3º NIVELL______________________________________

1º PREMI: Francesc Capó Clar.

2º PREMI: Margarita Canet Riera.

3º PREMI: exaequo Daniel Buendía Barceló, MªJesús Ymbernón Salvá.

PREMI COMPOSITOR DE LES ILLES BALEARS: Francesc Capó Clar.

BEQUES: Margalida Serra Nebot, Mª Pilar Tena Sancho, Laura Tous Sampol.  

 

4º NIVELL_________________________________

1º PREMI: exaequo Neus Estarellas, Matthieu Ribout.

2º PREMI: Antonio Galera.

3º PREMI: exaequo Valentín Moldovan, Moye Kolodin.

PREMI COMPOSITOR DE LES ILLES BALEARS: desert.

BEQUES: desert.  

5º NIVELL_________________________________

1º PREMI: exaequo Michal Bialk, Francesco Bergamasco.

2º PREMI: desert.

3º PREMI: Anastasia Antonacos.

PREMI COMPOSITOR DE LES ILLES BALEARS: desert.

BEQUES: desert.

*El premi especial de dos recitals, un en el Teatre Municipal de Capdepera y l’altre en el Auditori del Conservatori Superior de Palma és per MICHAL BIALK i FRANCESCO BERGAMASCO, estan pendents a determinar ses dates.